Program 2016
Våra evenemang arrangeras med stöd från:


Och såklart Idépengen i Halmstad kommun, utan er hade det inte varit möjligt!
Programmet finns även att hämta ut i tryckt form i kaféet.

Vi vill främja Halmstads kulturliv och verka för ett brett utbud, tillgängligt för alla. Det är fri éntre på alla våra evenemang. För att stödja vår verksamhet kan du istället köpa något gott i vårat mysiga kafé!

Program från tidigare år: 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007