Vår verksamhet


Byggnaden i vilken Kafé Rotundan drivs uppfördes 1865 i Norre Katts Park i Halmstad. Redan då användes den som restaurang och servering. Sedan 2003 drivs Kafé Rotundan av den ideella ungdomsföreningen VTSTU. Förkortningen står för Västsvenska Turnerande Sommarteaterns Ungdomssektion. Sommaren 2017 slutade VTSTU driva Kafé Rotundan men fortsätter att genomföra olika kulturprojekt genom föreningen.
 

Stadgar för Västsvenska Turnerande Sommarteaterns Ungdomssektion:

 • Sätet för föreningen VTSTU är Hasselgatan 8, 305 64 Gullbrandstorp.
 • Verksamheten ska bedrivas ideellt, i huvudsak av medlemmarna.
 • Styrelsen antar och utesluter medlemmar.
 • Medlemsavgift fastställs årligen, efter diskussion, vid årsmötet.
 • Räkenskapsåret startar 1 januari och slutar 1 december samma år och redovisas på årsmötet.
 • Styrelsen utser revisor vid årsmötet.
 • Styrelsen är VTSTUs enda beslutande organ. För att ett beslut ska gå igenom krävs majoritet i styrelsens omröstning.
 • Kallelse till årsmötet sker, skriftligen, av ordföranden 14 dagar innan mötet.
 • Var och en i styrelsen förfogar över en röst.
 • Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare samt valfritt antal ledamöter, dock lägst o och högst fem.
 • Stadgarna kan ändras vid varje årsmöte; till varje årsmöte finns möjlighet för medlemmarna att lämna in motion/er som diskuteras och beslutas om.
 • Föreningen kan upplösas vis årsmötet efter styrelsens fulla majoritet. Kvarvarande tillgångar ska tillfalla behövande ungdomar.

Verksamhetsstadgar:

 • VTSTU vill verka för ett brett kulturliv, tillgängligt för alla.
 • VTSTU brinner för hållbarhet och vill visa det genom vad som serveras och arrangeras 
 • VTSTU vill att Kafé Rotundan ska fungera som ett forum för ungdomar som vill genomföra egna projekt